top of page
Fulton-8754-3.jpg

Sconnerten FULTON

Bygget

Værft

Bygmester

Passagerer

Historien

 

Længe

Bredde

Dybde

Tonage

Motor

1915

Marstal

C. L. Johansen

Godkendt til 60 passagerer

38 m

7 m

2,93 m

98,24 Brutto register ton

316 bhk, Scania diesel

Den tremastede slettop Skonnert FULTON blev bygget af bygmester C. L. Johansen til kaptajn Marius Eriksen i 1915. Skibet fungerede fra 1915-1970 som fragtskib. Den blev sat i fart på Nordatlanten og sejlede med Klipfisk mellem Newfoundland og Spanien indtil det i 1923 blev solgt og sejlede under svensk flag.
i 1959 blev skonnerten igen danskejet, og sejlede rutefart indtil 1969. I denne tid var sejlføringen reduceret til én mast, indtil 1970 hvor Nationalmuseet overtog båden og genriggede skibet til sine originale tre master.

I dag sejler FULTON primært lejrskole-togter eller private charterture. 

En Skonnert er et skib der er anvendt i hele verden. Skonnerten har minimum to master, hvor masten eller masterne i agter vil være højest. Der er gaffelsejl på alle master, samt stagesejl mellem den forreste mast og bovspryd og klyverbom.

bottom of page