Fulton

Fulton

Tremastet slettop skonnert

Bygget: 1915

Skonnerten Fulton blev bygget  i Marstal af skibsbygmester C. L. Johansen til kaptajn Marius Eriksen.

 

 

Passagerer: Godkendt til 60 passagerer

 

 

Historie:

Den smukke 3-mastede skonnert er over 100 år gammel, og har oprindeligt sejlet med klipfisk fra New Foundland til Spanien. 

I nyerede tid kendes den bedst fra tiden som skoleskib i firserne med Mogens Frohn som skipper.